2017

11.02.17. Skrevet litt i DAGBOKA for 2017.

14. og 17. mars. Skrevet litt i DAGBOKA.

17. mars. Byttet forsidebilde.