2016

24.02.2016. Oppdatert litt på siden til Zafir. Nye bilder på forsiden.

15.11.2016. Skrevet i DAGBOKA. Nytt forsidebilde.